Qi Gong

Qi er en overordnet kinesisk betegnelse, som dækker over luft og alle grader af energi, der måtte eksistere. Det betyder, at principielt er enhver form for træning fra åndedrætsøvelser til meditation Qigong. Der findes Qigong-øvelser for stort set alt. Der findes rigtig mange gode og positive Qigong-øvelser, som giver god mening – selvom de fleste, der ses, ikke er andet end uraffinerede øvelser og bevægelser, der videregives af uerfarne lærere og pakkes ind i mysticisme.

 

Der er flere farer i den forbindelse: Den første er blot den, at simple fysiske øvelser og åndedrætsøvelser udelukkende arbejder med “det ydre” og derfor ikke giver de lovede resultater. De forsinker eller forhindrer de mennesker, der virkelig gerne vil lære at arbejde med de indre discipliner – simpelthen fordi de ikke er i stand til at vurdere fra starten, om de er havnet hos en lærer, der kan undervise og har erfaring.

 

En anden, meget større risiko er, at mennesker i følelsesmæssig og mental ubalance risikerer at komme ud i store psykologiske problemer ved at lære fra en lærer med begrænset erfaring og viden.

 

Qigong kan spores mere end 5000 år tilbage, og oprindeligt var der fem hovedretninger med hver deres systemer og stilarter: én med rødder i taoismen, én med rødder i buddhismen, én med rødder i konfucismen, én med kampkunst for øje og én primært til forebyggelse af sygdom og udvikling af et godt helbred, fysisk og mentalt.

 

Jeg synes denne workshop var fantastisk givende – og jeg fik meget lyst til at deltage i et løbende hold inden for samme emne … havde det rigtig godt bagefter, masser af energi.

Helle Pals Frandsen

 

Hvad er Qigong?

For at forstå hvad Qigong er, er det nødvendigt at vide, hvad ordene betyder.
De fleste kinesiske ord kan oversættes på flere måder, men i det her tilfælde peger de forskellige variationer hen imod en forholdsvis ensartet betydning:

 

Qi betyder frit oversat “energi” eller “livsenergi”. Gong betyder “at arbejde med”, “at opnå færdigheder i”.
Qigong betyder altså “at arbejde med livsenergien” eller “opnå en færdighed i at arbejde med energi”.

 

Qigong bygger på erfaring. Flere tusinde års erfaring. I dag er vi i stand til at “dokumentere” med højteknologisk viden og apparatur, hvad man har vidst siden Qigongs oprindelse: Det virker!

 

Immunforsvaret styrkes, nervesystemet bringes i en tilstand af regeneration og balance, blodtrykket normaliseres – kort sagt: Kroppen bringes i en tilstand af ligevægt og fysisk og psykisk balance. Systemet sættes på standby. Batteriet sættes til opladning.

 

Artikel om Qigong