Livsstilsændringer

Hvis der skal skabes forandring – så skal der forandring til! Nye vaner tager tid at opbygge – husk at respektere det. Det er ok at fejle, det er blot med til at træne dig i at holde fokus. Alle succesfulde mennesker har lavet tonsvis af fejl og er mislykket et utal af gange. Vi hører blot aldrig om det.

 

Vi hører kun om deres succeser. Faktisk forholder det sig sådan, at mennesker med store bedrifter og gennemførte mål i bagagen, har fejlet langt mere end gennemsnitsmennesket.

 

Det er et faktum. At skabe forandring, at sætte sig mål og at gennemføre – det kræver mod, det kræver tid, det kræver accept af dig selv, disciplin – og en aldrig given op attitude. Husk – “ethvert øjeblik er en ny begyndelse”, eller Kierkegaards “At vove er at miste fodfæste for en stund – ikke at vove er at miste livet”.

 

Jeg har sammensat nogle “pakker” til dig der har truffet en beslutning om at du vil skabe en forandring i livsstil – som vil sikre du når dine mål.

 

For at opnå dine mål effektivt anbefaler jeg ofte et sammenhængende forløb på mellem 1 til 6 måneder. Kostplan, varigheden af forløbet, antallet af træningssessioner og løbende coaching, afhænger naturligvis af både dit udgangspunkt og dit endelige mål.

 

Min erfaring er, at handler det om en større livsstilsændring eller et ambitiøst mål, kræver det en koncentreret indsats med intensiv sparring for at ændre eventuelle dårlige vaner for altid og få indarbejdet de effektive værktøjer og metoder, der er nødvendige for at få succes med projektet.

 

“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”

 

Et forløb er et samarbejde, hvor alt er tilpasset dig og dine forudsætninger med det formål, at du opnår de resultater, du ønsker. Hver enkelt session er en del af en overordnet plan der munder ud i at du når de realistiske mål, som vi sammen har sat.

 

Vi opsætter delmål og pejlemærker,  hvor vi analyserer dine resultater igennem og tilretter dine programmer og kostplaner.

 

En koncentrerede indsats omkring kost og træning kombineret med målrettet sparring fører til realisering af dine drømme og opnåelse af ønskede resultater.
Gør din drøm til din virkelighed!

 

Forudsætningen for en ny livsstil med bedre livskvalitet vil blive grundlagt og realiseret – og du vil opleve den fantastiske fornemmelse det er – at nå dine mål!
Forløbene er gamechangere!

 

Artikel om mænd og livsstil:
mænd og livsstil