Fitness coach kursus

I foråret 2009 startede vi vores meget ambitiøse uddannelse til professionel fitness coach op. Vi havde fra begyndelsen stor succes hos vores kursister, og det stod hurtigt klart for os, at der så absolut var og er et behov for seriøs efteruddannelse indenfor branchen.

Omvendt har vi også måtte erkende, at vi er så travlt optaget af vores klienter, der er i personlige forløb hos os – at vi er blevet nødt til at vælge: Vi har valgt vores klienter, som vores primære arbejde, og har derfor begrænset vores uddannelse til kun at være en “mesterlære” uddannelse med 4 – 6 deltagere af gangen. Og kun på opfordring.

Vi tilbyder seriøse efteruddannelses kurser i bl.a. analyse af kropsholdningen, programdesign, muskeltest og palpation, udarbejdelse af kostprogrammer m.m. Vi garanterer undervisning og formidling på et højt fagligt niveau, hvor vanskeligt tilgængelige emner vil blive undervist, så det umiddelbart kan omsættes i praksis.

Vigtigheden af balancen og forbindelsen mellem teori og praksis er i højsædet. Vi stiller høje krav til os selv – og vores kursister. Vores målsætning er at løfte niveauet af viden og kunnen for de mennesker og faggrupper der er beskæftiget i fitnessbranchen som trænere og/eller coach.

Jeg har netop afsluttet et 12-ugers bootcamp forløb for mænd i Charlottehaven. Hvis du tænker det lyder spændende og kunne være noget for dig – så kontakt mig gerne. Næste forløb vil starte i marts 2017.

kurser

Professionel Fitness Coach!

Er i en mindre gruppe der gerne vil i gang – skræddersyer vi gerne uddannelsen eller enkelt kurser specielt til jer. Eksempler på modulerne i uddannelsen, som kan tages som selvstændige kurser, fremgår af det efterfølgende:

– Screening og interview

– Analyse af kropsholdningen og programlægning i relation til det

– Funktionel anatomi

– Muskeltest – lokalisering af eventuelle skader og program tilrettelæggelse på baggrund af fund

– Styrketræning – for alle grupper. Fra motionisten til konkurrence atleten. Samtlige
øvelser i “Muskel og styrketræning” af Frederic Delavier (på dansk ved Torben Bremann), vil blive gennemgået, analyseret, trænet og forstået. Evnen til at kunne sammensætte trænings programmer til alle formål og alle grupper vil blive tilegnet

– Forebyggelse og rehabilitering – med baggrund i interview, screening og kropsanalyse vurderes og tilrettelægges træningsprogrammer med henblik på forebyggelse og rehabilitering efter længere varende sygdomsforløb som eksempelvis hjerte/karsygdomme og kræft

– Ernæring – basal viden om ernæring. Evnen til at sammensætte kostprogrammer til
specifikke grupper for at opnå positive resultater og ønskede mål

– Basal patologi (sygdomslære) og tilrettelæggelse af træningsprogrammer i relation til det

– Basal farmakologi (således at der kan tages højde for et eventuelt eksisterende
medicin brug i tilrettelæggelse af trænings forløb og målsætning)

– Coaching – afklaring – målsætning – motivation – fokusering delmål – hovedmål

– Mental træning – herunder meditation, Qi Gong og Tai Chi

– Stræk – udspænding og afspænding

Undervisningen vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Svært tilgængelige emner vil blive undervist så alle forstår det. Udover høj faglighed har den pædagogiske formidling høj prioritet, sådan at alle går fra kurserne med et stort udbytte.