[artikel] Åndedrættet i Taiji og Qigong

Du trækker vejret et sted mellem 20.000 – 28.000 gange i døgnet, afstemt efter om du er i ro, i aktivitet, stresset eller sover. Alligevel skænker de færreste af os vores åndedræt en tanke. Din vejrtrækning foregår som regel ubevidst. Fra du fødes til du dør, vil du trække vejret. Du bliver kun bevidst om dit åndedræt, hvis det ikke fungerer optimalt.

En lille artikel jeg skrev om åndedræt til Lotte Pårups website om samme. Læs resten Her

meditation